Bay Don

Ede nou elimine lamizè, analfabèt ak atant ki pi ba yo.

Don paw lan pèmèt jèn lidè yo sèvi kominote yo epi bati lekòl kote ki gen plis bezwen.

$66

Bay aksè a edikasyon pou 3 timoun nan yon peyi ki an devlopman

$81

Bay 1 jèn ki nan lekòl segondè Ozetazini yon mwa pwogram aprantisaj sèvis

$550

Bay aksè edikasyon pou 25 timoun nan yon peyi ki an devlopman

$812

Bay 1 elèv lekòl segondè Ozetazini yon ane lekòl konplè atravè sèvis la

Ede elèv ki nan zòn lekòl segondè ki gen difikilte pou devlope kominote yo ak tèt yo.

Kado w bay la ap ranfòse sèvis kominotè, transfòmatè ak siksè akademik pou elèv ki Ozetazini yo.

$17

Bay 1 elèv ki nan lekòl segondè Ozetazini yon semèn sèvis pwogram aprantisaj

$81

Bay 1 jèn timoun Ozetazini ki nan lekòl segondè yon mwa sèvis pwogram aprantisaj

$405

Bay 5 elèv ki nan lekòl segondè Ozetazini yon mwa sèvis pwogram aprantisaj

$810

Bay 1 elèv ki nan lekòl segondè Ozetazini yon ane lekòl konplè

Ede pou pote bon kalite edikasyon nan ti vil nan peyi ki ekonomikman pi pòv sou planèt la.

Pote bon kalite edikasyon nan kominote peyi ki ekonomikman pi pòv sou planèt tè a.

$22

Bay aksè edikasyon pou 1 timoun nan yon peyi ki an devlopman

$110

Bay aksè edikasyon pou 5 timoun nan yon peyi ki an devlopman

$550

Bay aksè edikasyon pou 25 timoun nan yon peyi ki an devlopman

$1100

Bay aksè edikasyon pou 50 timoun nan yon peyi ki an devlopman