Kontakte Nou

Kontak Jeneral

Pou tout pwogram, don, parenaj, oswa rechèch volontè

Ekri nou sou imèl

Demann Medya

Carrie Pena, Direktè Jeneral Eksperyans

Ekri Carrie pa imèl

Biwo rejyonal yo

P.O. Box 16741
Stamford, CT 06905

Direktè Pwogram:
Meira Keil

Kontak Devlopman:
Jon Mucciolo

201 13th St OFC #29462,
Oakland, CA 94612

Direktè Pwogram:
Bree Wilkinson

Vis Prezidan Devlopman:
Kristen Milliron

500 West Monroe, Fl 13
Chicago, IL 60661

Direktè Pwogram:
Kimberly Townsend

Kontak Devlopman:
Kapria Morrell

1111 Summer Street
Stamford, CT 06905

Direktè Pwogram:
Meira Keil

Kontak Devlopman:
Jon Mucciolo

2200 Hunt Street
Detroit, MI 48207

Direktè Pwogram:
Michael Matthis

Kontak Devlopman:
Kapria Morrell

8 W 126th St
New York, NY 10027

Direktè Pwogram:
Kelsey Dunshee

Kontak Devlopman:
Jon Mucciolo

Rete an Kontak

Ou gen yon kesyon? Ou vle konnen plis bagay sou travay nou an oswa ki jan w ka patisipe? Nou ta renmen tande w.