Anplwaye

Fè konesans avèk ekip mondyal ajan chanjman nou yo

Mouvman buildOn lan fèt ak moun ki pasyone e ki byen detèmine ki soti nan tout orizon epi ki pa gen dout sèvis volontè ak edikasyon ka mete fen nan povrete. Ekip nou an gen ladan anplwaye nan sis vil Etazini ak 8 peyi ki an devlopman nan tout mond lan.


Ekip Lidèchip la

Jim Ziolkowski

Fondatè, Prezidan & CEO
connecticut
Connecticut

Marc Friedman

Direktè Jeneral Revni
connecticut
Connecticut

Frank Ertl

Direktè Finans Jeneral
connecticut
Connecticut

Rosann Jager

Direktè Jeneral Operasyon
michigan
Detroit

Carrie Pena

Direktè Jeneral Eksperyans
new_york
New York

Jemar Ward

Direktè Global HR ak Ekite, Divèsite & Enklizyon
connecticut
Connecticut

Eric Dayton

Direktè Jesyon Done
california
Oakland

Djibril Ouattara

Direktè Pwogram Global
burkina-faso
Burkina Faso

Kayla Hunter

Direktè Pwogram
massachusetts
Boston

Ekip Devlopman

Marc Friedman

Direktè Jeneral Revni
connecticut
Connecticut

Erin Hartsough

Vis Prezidan Devlopman, Angajman Kominotè
usa
USA

Aled Hollingworth

Direktè Angajman Kominotè, kòt lès
usa
USA

Courtney Lanza

Manadjè Angajman Kominotè
illinois
Chicago

Emma McClure

Manadjè Sibvansyon, Relasyon Fondasyon yo
california
Oakland

Maurice Muchene

Vis Prezidan, Devlopman Biznis
usa
USA

Kristen Milliron

Vis Prezidan Devlopman, Kòt wès
california
Oakland

Kapria M. Jenkins

Direktè Devlopman
michigan
Detroit

Jason Schultz

Direktè Devlopman
illinois
Chicago

Jon Mucciolo

Manadjè Devlopman, CT/NY
new_york
New York

Olivia Offut

Manadjè Devlopman
california
Oakland

Ekip buildOn Ozetazini

Rosann Jager

Direktè Jeneral Operasyon
michigan
Detroit

Kayla Hunter

Direktè Pwogram
massachusetts
Boston

Kelsey Kang

Direktè Pwogram
new_york
New York

Kimberly Townsend

Direktè Pwogram
illinois
Chicago

Meira Keil

Direktè Pwogram, CT/MA
connecticut
Connecticut

Michael Matthis

Direktè Pwogram
michigan
Detroit

Brianna Wilkinson

Direktè Pwogram
california
Oakland

Monja Johnson

Konseptè
usa
USA

Ekip buildOn Global

Rosann Jager

Direktè Jeneral Operasyon
michigan
Detroit

Djibril Ouattara

Direktè Pwogram Global
burkina-faso
Burkina Faso

Jemar Ward

Direktè Global HR ak Ekite, Divèsite & Enklizyon
connecticut
Connecticut

Brooke Ahles

Manadjè Trek, Midwès
michigan
Detroit

Suze Charles

Direktè Peyi
haiti
Haiti

Nirmala Chaudhary

Direktè Peyi
nepal
Nepal

Danielle Giilbert

Manadjè Trek, kòt lès
new_york
New York

Allyson Goida

Manadjè Trek, Nepal
nepal
Nepal

Daniela Ibarrola de Lanuza

Community Engagement Manager, East Coast
connecticut
Stamford

Danilo Llanes Gutierrez

Direktè rejyonal global, Amerik
nicaragua
Nicaragua

Alhousseyni Maiga

Direktè Peyi
mali
Mali

Assane Ngom

Direktè Peyi
senegal
Senegal

Jocelyne Tenkouano

Direktè Peyi
burkina-faso
Burkina Faso

John Sorek

Direktè Trek
california
Oakland

Ekip Komèsyalizasyon

Carrie Pena

Direktè Jeneral Eksperyans
new_york
New York

Caryn Bladt

Manadjè Komèsyalizasyon Global
michigan
Detroit

Crystal Christian

Òganizatè kominote dijital
new_york
New York

Hollyanne Compton

Direktè Pwovizwa Imèsyon & Direktè Evènman Espesyal
usa
USA

Aaron Story

Kowòdonatè komèsyalizasyon, Ozetazini
usa
USA

Srijan Tamrakar

Konsepsyon grafik senyò
california
Oakland

Haylee Thikeo

Manadjè komèsyalizasyon, Ozetazini
california
Oakland

Brandon Worth

Vis Prezidan pou Ranmase Lajan sou platfòm dijital ak komèsyalizasyon
illinois
Chicago

Finans

Frank Ertl

Direktè Finans Jeneral
connecticut
Connecticut

James Liebertz

Kontwolè Global
connecticut
Connecticut

Karen Fountain

Kontwolè
connecticut
Connecticut

Demann Medya

Carrie Pena
Direktè Jeneral Eksperyans

Rete an Kontak

Ou gen yon kesyon? Ou vle konnen plis bagay sou travay nou an oswa ki jan w ka patisipe? Nou ta renmen tande w.