Anplwaye

Fè konesans avèk ekip mondyal ajan chanjman nou yo

Mouvman buildOn lan fèt ak moun ki pasyone e ki byen detèmine ki soti nan tout orizon epi ki pa gen dout sèvis volontè ak edikasyon ka mete fen nan povrete. Ekip nou an gen ladan anplwaye nan sis vil Etazini ak 8 peyi ki an devlopman nan tout mond lan.


Ekip Lidèchip la

Jim Ziolkowski

Fondatè, Prezidan & CEO
connecticut
Connecticut

Marc Friedman

Direktè Jeneral Revni
connecticut
Connecticut

Frank Ertl

Direktè Finans Jeneral
connecticut
Connecticut

Rosann Jager

Direktè Jeneral Operasyon, Global
michigan
Detroit

Carrie Pena

Direktè Jeneral Operasyon
new_york
New York

Jemar Ward

Direktè Global HR ak Ekite, Divèsite & Enklizyon
connecticut
Connecticut

Djibril Ouattara

Direktè Pwogram Global
burkina-faso
Burkina Faso

Ekip Devlopman

Marc Friedman

Direktè Jeneral Revni
connecticut
Connecticut

Erin Hartsough

Vis Prezidan Devlopman, Angajman Kominotè
usa
USA

Aled Hollingworth

Vis Prezidan Devlopman
usa
USA

Emma McClure

Direktè Patenarya Estratejik
california
Oakland

Maurice Muchene

Vis Prezidan, Devlopman Biznis
usa
USA

Jon Mucciolo

Direktè Devlopman, CT/NY
new_york
New York

Daniela Lanuza

Manadjè Angajman Kominotè, kòt lès
connecticut
Stamford

Tom Silverman

Vice-Président Principal des Partenariats Stratégiques
california
Oakland

Ekip buildOn Ozetazini

Rosann Jager

Direktè Jeneral Operasyon, Global
michigan
Detroit

Kelsey Kang

Direktè Pwogram
new_york
New York

Michael Matthis

Direktè Pwogram
michigan
Detroit

Tunisia Jones

Direktè Pwogram
illinois
Chicago

Ekip buildOn Global

Rosann Jager

Direktè Jeneral Operasyon, Global
michigan
Detroit

Djibril Ouattara

Direktè Pwogram Global
burkina-faso
Burkina Faso

Suze Charles

Direktè Peyi
haiti
Haiti

Nirmala Chaudhary

Direktè Peyi
nepal
Nepal

Danilo Llanes Gutierrez

Direktè rejyonal global, Amerik
nicaragua
Nicaragua

Alhousseyni Maiga

Direktè Peyi
mali
Mali

Assane Ngom

Direktè Peyi
senegal
Senegal

Jocelyne Tenkouano

Direktè Peyi
burkina-faso
Burkina Faso

John Sorek

Direktè Trek
new_york
New York

Carlos Zeledón Lanuza

Direktè Peyi
nicaragua
Nicaragua

Ekip Komèsyalizasyon

Carrie Pena

Direktè Jeneral Operasyon
new_york
New York

Caryn Bladt

Manadjè Komèsyalizasyon Global
michigan
Detroit

Hollyanne Compton

Direktè Evènman Espesyal
usa
USA

Aaron Story

Kowòdonatè komèsyalizasyon, Ozetazini
usa
USA

Srijan Tamrakar

Konsepsyon grafik senyò
california
Oakland

Brandon Worth

Vis Prezidan pou Ranmase Lajan sou platfòm dijital ak komèsyalizasyon
illinois
Chicago

Finans

Frank Ertl

Direktè Finans Jeneral
connecticut
Connecticut

James Liebertz

Kontwolè Global
connecticut
Connecticut

Karen Fountain

Kontwolè
connecticut
Connecticut

Demann Medya

Carrie Pena
Direktè Jeneral Eksperyans

Rete an Kontak

Ou gen yon kesyon? Ou vle konnen plis bagay sou travay nou an oswa ki jan w ka patisipe? Nou ta renmen tande w.