Travay Nou

Ansanm, n ap konbat povrete

Misyon nou se kraze sèkèy povrete a, analfabèt, ak atant ki ba nan sèvis kominotè ak edikasyon. N ap kraze sèkèy la nan Pwogram Aprantisaj Sèvis Kominotè atravè lekòl segondè nan Amerik la ki mal sèvi epi lè n bati klas nan kèk peyi ki ekonomikman pi pòv nan mond lan.


Kote Nou Travay

Anrapò ak lekòl riral nan Amerik la ki pi defavorize nan peyi ki ekonomikman pi pòv nan mond lan, nou bati espwa ak opòtinite kote ki gen plis bezwen.

Haiti

 • 183 konstwi lekòl
 • 45,945 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

Boston

 • 490 students currently engaged
 • 51 service hours to date
LEARN MORE

Bridgeport, CT

 • 1 students currently engaged
 • 353 service hours to date
LEARN MORE

Burkina Faso HC

 • 113 konstwi lekòl
 • 18,645 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

Chicago

 • 1 students currently engaged
 • 511 service hours to date
LEARN MORE

Detroit

 • 2 students currently engaged
 • 388 service hours to date
LEARN MORE

Guatemala

 • 19 konstwi lekòl
 • 2,611 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

Malawi HC

 • 386 konstwi lekòl
 • 57,022 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

Mali

 • 113 konstwi lekòl
 • 18,645 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

Nepal

 • 288 konstwi lekòl
 • 36,644 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

Nicaragua

 • 255 konstwi lekòl
 • 13,260 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

Oakland

 • 247 students currently engaged
 • 347 service hours to date
LEARN MORE

Senegal

 • 229 konstwi lekòl
 • 32,942 elèv ki enskri lekòl
LEARN MORE

The Bronx

 • 1 students currently engaged
 • 658 service hours to date
LEARN MORE
 • Global locations

Enpak Nou yo

2.3milyon

è de sevis pou elèv Ameriken yo

4847

Elèv ki aktif nan pwogram sèvis buildOn

98%

Elèv buildOn ki gradye nan lekòl segondè

Pwogram Nou yo

Nou pèmèt jèn ameriken yo transfòme kominote yo, mond nou an, ak tèt yo atravè sèvis kominotè yo.

buildOn NOU YO

Pwogram aprantisaj sèvis volontè nou yo ede jèn ameriken yo idantifye pwoblèm ki afekte kominote yo, epi yo bay yo opòtinite pou yo aji epi kreye chanjman ki dire lontan.

24

lekòl segondè yo

6

vil Ameriken yo

KOTE NOU SÈVI

 • Boston, MA
 • Bridgeport, CT
 • Bronx, NY
 • Chicago, IL
 • Detroit, MI
 • Oakland, CA

buildOn Global

Pwogram Edikasyon Global nou yo pèmèt moun ki nan peyi ki ekonomikman pi pòv nan mond lan pran devan nan pote edikasyon ak aktivite kreye richès nan kominote yo.

1841

Lekòl primè yo

8

Peyi ki an devlopman yo

KOTE NOU SÈVI

 • Burkina Faso
 • Guatemala
 • Haiti
 • Malawi
 • Mali
 • Nepal
 • Nicaragua
 • Senegal

Sèvis kominotè a se nan kè nou fè sa. Zòn riral ki pa gen sèvis an Amerik yo, vilaj ki ekonomikman pi pòv nan mond lan, nou bay moun yo mwayen pou atake pwoblèm ki pi ijan nan kominote yo atravè yon aksyon dirèk. Se pa anrapò ak sa nou fè pou elèv, fanmi nou sèvi, men se sa yo fè pou kominote yo, mond nou an, ak pwòp tèt yo.

Nou kwè moun ki pi pre defi povrete ak analfabetism se moun ki pi byen pozisyone pou abòde pwoblèm sa yo. Nan peyi Etazini, sa vle di kapasite jèn yo genyen pou mennen ankèt sou pi gwo enkyetid y ap fè fas ak kominote yo epi bay opòtinite pou yo poze aksyon. Globalman, nou pa bati lekòl pou kominote yo, nou bati lekòl ak kominote yo, mete moun lokal yo nan wòl lidèchip ak anplwaye yon modèl konstriksyon ki se sèvis e kolaborasyon men nan men.

Patnè nou yo fè travay nou posib

Yon fason pou elimine lmizè, analfabèt, ak atant ki pi ba, sipò patnè nou an esansyèl.

kreye patenarya avèk nou

Rete konekte ak mouvman mondyal la

Ki ini atravè yon menm objektif buildOn patrone atravè moun ki pasyone ki angaje yo pou elimine lamizè.

Aprann konnen buildOn

Nou se buildOn