Kiyès Nou Ye

Nou pa yon òganizasyon charite. Nou se yon mouvman.

Mouvman buildOn patrone atravè moun ki pasyone ki soti nan tout orizon ki angaje pou elimine povrete nan sèvis volontè ak edikasyon. Ansanm, n ap elimine pwovrete, analfabetism, ak atant ki ba nan peyi a ak aletranje. Èske w ap vin jwenn avèk nou?


Ki sa Nou fè

Edikasyon ak sèvis nan mitan tout sa nou fè. Atravè Pwogram Sèvis Aprantisaj nan lekòl segondè Ozetazini ki poko gen sèvis, e lè yo bati lekòl nan kèk nan peyi ki ekonomikman pi pòv nan mond lan, n ap angaje pou elimine povrete, analfabetism, ak atant ki fèb nan mond lan. 

buildOn avèk Nou

Pwogram Aprantisaj Sèvis volontè nou yo mobilize elèv yo nan zòn riral ki pa gen anpil resous pou ogmante kominote yo atravè sèvis entansif lokal yo. Nou jere pwogram yo nan 40 lekòl segondè nan sis rejyon Ozetazini ki gen ladan Boston, Chicago, Detroit, New York, Bay Area, ak Bridgeport, Connecticut.

Aprann plis

buildOn Global

Nou pèmèt ti vilaj nan kèk peyi ki ekonomikman pi pòv nan mond lan pou pran devan nan pote edikasyon nan kominote yo. Chak de jou, nou konstwi yon nouvo lekòl nan uit peyi ki gen ladan:” Burkina Faso, Gwatemala, Ayiti, Mali, Malawi, Nepal, Nikaragwa, ak Senegal. Jiska prezan, nou konstwi plis pase 1.700 lekòl.

Aprann plis

Fè konesans avèk moun ki fè travay nou posib

buildOn patrone atravè moun ki pasyone e ki angaje yo pou mete fen nan povrete pa mwayen sèvis volpntè ak edikasyon.

Fondatè nou an Anplwaye nou yo Komisyon Konsèy nou an

Mouvman buildOn ap fè aktyalite

Èske yon moun ka chanje mond lan?

Walk in Their Shoes se yon rega pisan andedan mouvman buildOn lan ak istwa ki motivan ki te fè tout sa posib. 

But it now at Amazon.com